Novinky

ZÁKLADNÝ ĽADOVCOVÝ KURZ

Lokalita: Vysoké Taury – Rakúsko

Ubytovanie: Chata Oberwalderhütte 2.973 m.

Počet dní: 2 dni

Počet účastníkov na vodcu: 5-6 osôb

 

Najskôr sa oboznámime s výstrojom a naučíme sa viazať najdôležitejšie uzly. V teréne bude nasledovať nácvik pohybu v strmých svahoch bez mačiek a s mačkami, brzdenie pádu, využitie a správne narábanie s čakanom a naväzovanie sa na lano v skupine. Nasleduje nácvik pohybu po ľadovci, prekonávanie trhlín, budovanie istiacich stanovísk a lezenie v mierne strmom ľadovom teréne s mačkami. Pokračujeme záchranou pri páde do trhliny. Vo večerných hodinách budú vždy nasledovať prednášky z náuky o ľadovcoch, meteorológie,  práce s mapou a kompasom, plánovanie túr.
Posledný deň absolvujeme túru na ľadovci v okolí Chaty. .

Máte otázky k tomuto programu?

Rád odpoviem: juraj@trstan.sk

Honorár horského vodcu: 220,- € /osobu ( 1 x ubytovanie s polpenziou + horský vodca)

Fotogaléria