Novinky

SKALOLEZECKÝ KURZ

Lokalita: Podľa dohody

Ubytovanie: Podľa dohody

Počet dní: 2 dni

Počet účastníkov na vodcu: 4-5 osôb

Program:
Nácvik používania lana, slučiek,uzlov, karabín a iného výstroja. Základné techniky lezenia, budovanie istiacich stanovísk, lezenie rôznych stupňov obtiažnosti s horným istením. Lezenie na prvom konci lana, zlaňovanie, používanie šplhadiel, priebežné istenie pomocou skôb, vklínencov a iných technik istenia. Záchrana a zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch. Tréningové metódy športového lezenia. Lezenie na prvom konci lana v II. a III. stupni obtiažnosti.

Máte otázky k tomuto programu?

Rád odpoviem: juraj@trstan.sk

Úspešné absolvovanie kurzu: účastník bude spôsobilý liezť na prvom konci lana na cvičných skalách

Honorár horského vodcu: 120,- € /osobu ( 2 x ubytovanie s polpenziou + horský vodca)

Fotogaléria