Novinky

ORTLER 3.905 m.

Lokalita: Taliansko - Južné Tirolsko

Ubytovanie: Chty: Payerhütte 3.029 m., alebo Hintergrathütte 2.661 m.

Počet dní: 2 dni

Počet účastníkov na vodcu: Normálna cesta max.3 osoby, Hintergrat max.2 osoby

Termín: Jún až september

Honorár horského vodcu: na osobu: Normálna cesta 180,-€(2); 300,-€(1); 350,-€(1); Hintergrat 200,-€(2); 350,-€(1)